Kontaktné informácie

Sériové kované brány a ploty od 95 € s DPH / ks.
N O V I N K A
Kovostyl
ZAPI s.r.o.
kpt. Nálepku 737/138
941 01 Bánov
IČO: 47547014
DIČ: 2023965064
 
 
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli: SRO, vložka číslo 36055/N.
Kontaktná osoba: p.Ing.Zajíček, p. Mgr.Čaplák
Kontaktné mobilné číslo: 0904 222 002
Dostupnosť na mobilnom čísle: Pondelok - Piatok 09:00 - 17:00
Preferujeme e-mailovú formu komunikácie.
Kontaktné mobilné číslo: 0904 222 002
Kontaktný e-mail: info@kovanabrana.sk
Dostupnosť na mobilnom čísle: Pondelok - Piatok 09:00 - 17:00. Preferujeme e-mailovú formu komunikácie.

kované brány - kované zábradlia - kovové ploty od kvalitného dodávateľa

www.kovanabrana.sk - kované brány, čo majú štýl

K o v a n é   b r á n y

Naši partneri: